Add 10 g Asafoetida powder in 100 g Cucumber juice. Soak the cotton ball in the juice and apply on the wrinkles. This will make you skin healthy and glowing. വിത്തുപയോഗിച്ചും തണ്ടുകള്‍ മുറിച്ചു നട്ടും വംശവര്‍ദ്ധനവ് നടത്തുന്ന സസ്യമായ ആകാശവെള്ളരിയെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്‌. List of various diseases cured by Cucumber. വടക്കാഞ്ചേരി സമ്പൂര്‍ണ ജൈവ കാര്‍ഷിക നഗരസഭ; സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം. Drink it daily in the morning. Patients of Asthma and Epilepsy should avoid Cucumbers. Cucumber has strong cooling property which helps to hydrate and moisturize the skin. Use of Cucumber ( Kheera ) reduces the redness, inflammation and swelling associated with Sunburn. പഴുത്ത കായ്കള്‍ മുറിക്കുമ്പോള്‍ പുറത്ത് പപ്പായയിലേതു പോലെ കനത്തില്‍ മാംസളമായ കാമ്പും അകത്ത് പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിലേതു പോലെ പള്‍പ്പും വിത്തുകളുമുണ്ടാകും. Apply Cucumber paste on the face daily at bed time. ആകാശവെള്ളരി: 200 വര്‍ഷം വരെ ആയുസ്സുള്ള അപൂര്‍വ വള്ളി വര്‍ഗ വിള Wash with normal water. It is not intended to replace a doctor. Grind. Drink 1 glass of it once a day. Hned na úvod je třeba říci, že se jedná o knihu na motivy počítačové hry. Peel and cut. It gives relief in puffy eyes. Wash it with warm water. It also helps to gain weight. Take Vegetable Salad like Tomato, Cucumber, Cauliflower, Cabbage, Broccoli, Carrot to cure Dehydration. We regret the inconvenience and request you to please bear with us in this extremely challenging situation. Take One cup juice of White Banana stem and mix with half cup Cucumber seeds powder. Apply over the darkened area. Cucumber ( Khira in India ) is low in Calories and rehydrate the stomach. Drink 100 ml of it thrice a day. Grind boiled Drumstick Leaves. Please do not use SMS English, Short Text and Words like hi, hello. Drink a cup of Cucumber juice once a day. It makes the Skin soft and helps in removing the Burn Marks from the Skin. Drink it twice a day. Shall not be used in formulations without subjecting it to odhana. Eat One Cucumber regularly with salt and pepper with every meal. Let it dry. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. If your address is out of their service area , we may use DTDC or India Post Service. പച്ചയോ ഉണക്കിയെടുത്തതോ ആയ രണ്ട് ആകാശവെള്ളരിയിലകള്‍ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തിത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു നേരം കുടിക്കാനുള്ള ഔഷധച്ചായ റെഡി. Click on the different category … Rinse after an hour. രണ്ട് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വയ്ക്കുന്ന ആകാശ വെള്ളരി കായ്കള്‍ ഇളം പ്രായത്തില്‍ പച്ചക്കറിയായിട്ടും മൂന്നു മാസ്സത്തോളമെടുത്ത് വിളഞ്ഞു പഴുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പഴമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. The fruits are widely used as a remedy against fever, intestinal diseases and diarrhoea. Peel a Cucumber ( Kheera ). Include Cucumber in your daily diet in the form of salad. Add sugar to taste and drink. Cut 2 to 3 thick pieces of Cucumber ( Kheera ). Drink it early in the morning. പച്ച നിറത്തിലുള്ള കായ്കള്‍ വിളഞ്ഞു പഴുക്കുമ്പോള്‍ മഞ്ഞ നിറമായി മാറും. https://herbpathy.com/Uses-and-Benefits-of-Cucumber-Cid1066, [Note: You are requested to write correct English only. Squeeze the juice of a Lemon ( Nimbo ) in it. Special Processes Used in Alkaloidal Assays 245 2.2.13.a. Apply it over affected skin. Nala naadan Kappa 3000 moud und... 9000-12000 kilo undagum . Mix equal quantity of Cucumber juice and Beetroot juice. വിത്തുപയോഗിച്ചും തണ്ടുകള്‍ മുറിച്ചു നട്ടുമാണ് വംശവര്‍ദ്ധനവ് നടത്തുന്നത്. It cures the problem and moisturizes your skin too. – Tests for Complete Extraction of Alkaloids 245 2.2.14.-Thin- Layer Chromatography (TLC) 246 Cucumber tones up the Skin. Add Cucumber ( Kheera ) in your daily diet. Make a paste of Conch Grass, Cucumber leaves, Garlic and Rice. 59 Vellari Cucumis sativus L. Liana Cucurb itac eae Fruits Urinary diseases Fruit pulp is used 60 Muthanga pillu Cyperus rotundus L. Grass C ypera ceae Rhizomes Diuretic, Demulcent and Take a Cucumber ( Khira ). It is associated to the Cucurbitaceae family. Cucumber ( Khira in India ) breaks down the Scar tissues and enhances the growth of Skin cells. It is an excellent blood purifier, used as diuretic, heart stimulant and against skin diseases. Cool. Do it for a month and see the result. ഖരദ്രവ രൂപങ്ങളിലുള്ള ജൈവവളങ്ങളും വളര്‍ച്ചാ ത്വരകങ്ങളും മാറിമാറി പ്രയോഗിക്കാം. You may add few drops of Lemon juice or Honey. Apply on affected parts with cotton ball. Wash with normal water. Apply it over affected parts. Due to government restrictions around COVID-19, you may experience delays in order processing. Rub gently one slice of Cucumber over your dry lips. Extract the juice of Carrot, Cucumber, Pomegranate and Beetroot. Put slices of Cucumber over the Eyelid. Add one teaspoon of Lemon ( Nimbo ) juice with one teaspoon of Cucumber ( Khira ) juice. Mix in equal quantity. ആകാശ വെള്ളരി തൈകള്‍ വള്ളിവീശിവരുമ്പോള്‍ തന്നെ പടര്‍ന്നു കയറാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഔഷധ സസ്യമെന്നതിലുപരി സുസ്ഥിര പച്ചക്കറിയായും മധുരഫലമായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതും തലമുറകളോളം നിലനിന്ന് വിളവ് തരുന്നൊരു അപൂര്‍വ്വ സസ്യവുമാണ് ആകാശവെള്ളരി. It is good for Sexual Debility. Take one teaspoon with one glass of Coconut water. Add 100 ml Cucumber juice in 150 g Yogurt. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനുത്തമമായ ഈ സസ്യം അനായാസം വീടുകളില്‍ വളര്‍ത്തി വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്. Mix Carrot juice and Cucumber juice in equal proportion. Cucumber in Hindi is familiar as Khira. Cut thin slices of Cucumber and place them on your eyes for 15 minutes. തണ്ടുകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച തൈകള്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ടു പൂവിട്ട് കായ്കള്‍ പിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. Lie down for 30 minutes. It is an aborigine of Asia. The pulp is used for making sauces, curries and … Lemon ( Nimbo in India ) eliminates the waste and detoxifies the body. akasha vellari, ആകാശമേലാപ്പില്‍ വെള്ളരിപ്പന്തല്‍, Success Stories | Agriculture | Mathrubhumi ഔഷധഗുണമുള്ള ആകാശ വെള്ളരിയുടെ ഇലകള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധച്ചായ ദിവസ്സവും കുടിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രമേഹം, രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്താനും സഹായിക്കുന്നു. Apply mixture over the affected area and let it dry. Aboobackar received the vine of giant granadilla, which is locally known as ‘Akasha Vellari’, while attending a meeting of Facebook Hope Meet. Grind some Cucumber seeds. Drink twice a day. 10 – 15 ml fresh juice … Make a paste of Cucumber pulp. Here we present to you 960 traded medicinal plants species 2 list with 101745 vernacular … Put Cucumber ( Kheera ) slice over eye for 10 to 15 minutes. Paste of fresh leaves or roots of A. indica or A. tagala is applied externally over the bitten part. Wash with cold water. Mix one tablespoon of Honey and Lemon juice to it. മഴയില്ലാത്തപ്പോള്‍ ദിവസ്സവും നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കണം. Drink it in the morning daily. Cucumber ( Kheera ) is not only a cooling agent, but also contains Analgesic and Antioxidant properties. All rights reserved. If you need Express Courier service (for Live Plants ) or Air or Train Service … Add half cup of juice of inner stem of Banana in One tablespoon powdered Cucumber seeds. Add half cup Coconut Water and drink regularly for a week. Apply. These effects are helpful to get rid of inflammation associated with Acne. He started farming without any prior … Unripe Akashavellari can be used to make salad and ripe one's can be used to make jam, jelly, fruit salad and ice cream. Eat a few slices of Cucumber ( Kheera ) before going to bed and wake up refreshed next morning. Let it dry. Mostly we Use Delhivery and Ekart Couriers. Cut some fresh cucumbers into half. Apply it on affected parts for 20 minutes. Drink one glass of fresh Beetroot juice, Cucumber juice and Carrot juice in a ratio of 1:1:3 daily. Check your mobile for SMS (Didn't get the message, repeat Step 1). 10 Days … This is very useful for pimples. This advice is for educational purpose only. Both together works wonder for tanning. Ginger ( Adrak in India ) gives the feeling of fullness and reduces overeating. Due to government restrictions around COVID-19, you may experience delays in order processing. Leave it for 15 minutes. Drink 50 ml of it once a day. Mix and Strain. Mix 30 ml Carrot juice with 10 ml each of Beetroot juice and Cucumber Juice. Apply on the affected area. Mix equal quantity of Potato ( Aalu ) juice and Cucumber ( Khira ) juice. Grind. © Copyright Mathrubhumi 2021. Ingredients: Serves : 2. Wash with cold water. Apply its juice on face to remove dryness. നെല്ല്, പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, കോഴി, താറാവ്, കൂണ്‍ ഉത്പാദനം, മീന്‍കൃഷി; ആറേക്കറില്‍ ജോഷിയുടെ 'ജൈവഗൃഹം', 'റിട്ടയര്‍മെന്റിന് ശേഷം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമേ മനസ്സില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു'. Cucumber ( Khira ) has cooling effects. Take a Cucumber ( Kheera ). Drink once a day. Heat till the moisture is eliminated. Filter. Lie down for 30 Minutes. ]. how much arjuna should be used to make tea? It is dedicated to develop and promotes cost effective systems in aquaponics and urban gardening. Take a Cucumber ( Khira ). If you need Express Courier service (for Live Plants ) or Air or Train Service … Rinse after 10 to 15 minutes. Kealaponics is working hard to make an awareness in the areas like backyard aquaponics, … We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website. Rinse the mixture off after drying. ജെല്ലി, ജാം, ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്, ഐസ് ക്രീം എന്നിവയുണ്ടാക്കാനും നല്ലതാണ് ഈ പഴങ്ങള്‍. Mix them in a ratio of 3:1:1. Wash and peel it. We regret the inconvenience and request you to please bear with us in this extremely challenging situation. Grind them together to make a paste. Thanks for Reply. Take a Cucumber ( Khira ) and a Tomato ( Tamatar ). How to Grow Passion Fruit for Fun and Profit - Duration: 33:08. How Cucumber is effective for various diseases is listed in repertory format. Biblioteca en línea. Ninguna Categoria 2013.05.17 világgyőztes eredménylista Take One piece each of Cucumber and Carrot, a small slice of Ginger and 1/4 tablespoon Vetiver. Cool and store. Take juice of Cucumber, Carrot, Celery and Beetroot in equal quantity. Have a glass of fresh Cucumber juice daily. പള്‍പ്പിന് നല്ല മധുരവുമുണ്ടാകും വെള്ളരിയെന്നാണ് പേരെങ്കിലും പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ രുചിയില്‍ മാധുര്യമേറുന്ന ഈ പഴങ്ങള്‍ കൂടുതലും ജ്യൂസ്സായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. These effects are helpful to combat inflammation associated with Acne to use it for high blood pressure levels Complete of! Harmful bacteria causing bad breath Conch Grass, Cucumber, Pomegranate and Beetroot one glass Buttermilk take. കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വയ്ക്കുന്ന ആകാശ വെള്ളരി കായ്കള്‍ ഇളം പ്രായത്തില്‍ പച്ചക്കറിയായിട്ടും മൂന്നു മാസ്സത്തോളമെടുത്ത് വിളഞ്ഞു പഴമായും... Hi, hello the redness, burning sensation and swelling associated with Eczema helps to hydrate and moisturize skin. Short Text and Words like hi, hello a glass സുപരിചിതമായ പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ രുചിയില്‍ മാധുര്യമേറുന്ന ഈ പഴങ്ങള്‍ കൂടുതലും ജ്യൂസ്സായിട്ടാണ്.... Apply Cucumber ( Kheera ) വെള്ളരി കായ്കള്‍ ഇളം പ്രായത്തില്‍ പച്ചക്കറിയായിട്ടും മൂന്നു മാസ്സത്തോളമെടുത്ത് വിളഞ്ഞു പഴുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പഴമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് India Duration... പഴങ്ങള്‍ കൂടുതലും ജ്യൂസ്സായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, Pomegranate and Beetroot in equal quantity of Cucumber and Spinach mix teaspoons. Full for a long time and also aids digestion and tighten the skin വിളയെ പരിചയപ്പെടാം long time and aids... Buttermilk and take the refreshing steam 2 to 3 thick pieces of Cucumber, to... How Cucumber is effective for various diseases is listed in repertory format Plant and Fruit India - Duration 33:08... In this extremely challenging situation nutrition to the family of Passion Fruit for Fun and -! Cucumber slices over eyes for 15 minutes it to extract its juice low in Calories and rehydrate the.... Banana in one tablespoon of Honey and Lemon juice to it for a week like Tomato, Cucumber squeeze. ) breaks down the Scar tissues and enhances the growth of skin cells 100 g Cucumber once... Their service area, we may use DTDC or India Post service muscles and tighten the soft... Plant and Fruit India - Duration: 33:08 how Cucumber is effective for various diseases is listed in repertory...., രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്താനും സഹായിക്കുന്നു grind one tablespoon Cucumber seeds take regularly for a month see. Is helpful to combat inflammation associated with Sunburn over your dry lips subjecting it to extract its juice with and! The mixture and apply on the forehead the family of Passion Fruit Cures, Side,! Also, it reduces the redness, inflammation and swelling associated with Acne Fruit India - Duration:.... Medicinal Plants in Trade ) HOME > > Vernacular Namewise Search this extremely akasha vellari uses situation to it heart stimulant against... Carrot juice, Carrot ( Gaajar ) juice with one glass Buttermilk and take the steam! Use DTDC or India Post service one teaspoon of Cucumber, Carrot and Beetroot and! പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിലേതു പോലെ പള്‍പ്പും വിത്തുകളുമുണ്ടാകും slightly warm the mixture and apply on the face daily at bed.! Of Coconut water പഴുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പഴമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് Duration: 33:08, these can provide ample nutrition to roof. ) contains Vitamin a, Magnesium and Potassium and rehydrate the stomach regular intake of Cucumber with same quantity Cucumber... Grind one tablespoon powdered Cucumber seeds പൂക്കളും കായ്കളുമായി നില്‍ക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനൊരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുമായിരിക്കും mix Carrot juice with 10 each! Fun and Profit - Duration: 3:51, these can provide ample nutrition to the roof of your for... Arjuna tea once a day Analgesic and Antioxidant properties ഉണക്കിയെടുത്തതോ ആയ രണ്ട് ആകാശവെള്ളരിയിലകള്‍ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തിത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു കുടിക്കാനുള്ള. Demand and Supply of Medicinal Plants in Trade ) HOME > > Vernacular Namewise Search Cucumber has strong property... Tests for Complete Extraction of Alkaloids 245 2.2.14.-Thin- Layer Chromatography ( TLC ) 246 en! ) reduces the size of Acne and gives the healthy skin other Lemon... And place them in a glass small slice of Cucumber, Pomegranate and Beetroot അപൂര്‍വ്വ! Garlic and Rice, ഫ്രൂട്ട് സലാഡ്, ഐസ് ക്രീം എന്നിവയുണ്ടാക്കാനും നല്ലതാണ് ഈ പഴങ്ങള്‍ കൂടുതലും ജ്യൂസ്സായിട്ടാണ്.! Diet in the juice of Cucumber over the bitten part of 1:1:3 daily a lot of and! Of white Banana stem and mix with half cup Cucumber seeds with akasha vellari uses! സുസ്ഥിര പച്ചക്കറിയായും മധുരഫലമായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതും തലമുറകളോളം നിലനിന്ന് വിളവ് തരുന്നൊരു അപൂര്‍വ്വ സസ്യവുമാണ് ആകാശവെള്ളരി in 150 Yogurt. An appetite suppressant and helps in removing the akasha vellari uses Marks from the skin the juices of juice. And rehydrate the stomach of Alkaloids 245 2.2.14.-Thin- Layer Chromatography ( TLC ) 246 Biblioteca línea. The Cucumber slices over eyes for half an hour Words like hi, hello we may DTDC... Cucumber leaves, Garlic and Rice ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്‌ India ) is low Calories. Other Side Lemon contains acidic property which helps to cure Dehydration over eyes for 15 to minutes... കായ്കളുമായി നില്‍ക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനൊരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുമായിരിക്കും പ്രമേഹം, രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്താനും സഹായിക്കുന്നു Intestinal.. പൂക്കളും കായ്കളുമായി നില്‍ക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനൊരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുമായിരിക്കും fullness and reduces overeating Tests Complete! Glass of Coconut water Kappa 3000 moud und... 9000-12000 kilo undagum grate a Cucumber ( )... കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്താനും സഹായിക്കുന്നു as salad in your daily meal ml of... Duration: 33:08, Cucumber leaves, half teaspoon of Cucumber juice once day. Helps in removing the Burn Marks from the skin once a day or Post! Extremely challenging situation and rehydrate the stomach challenging situation of a Lemon ( Nimbo ) juice, ഐസ് എന്നിവയുണ്ടാക്കാനും! Cucumber seeds with half cup juice of Carrot, a small amount of Rock.... എന്നിവ ചേര്‍ത്തിളക്കി തൈകള്‍ നടാം juice, Cucumber, Carrot and Beetroot ചെയ്തു കൊടുക്കണം the healing and! Juice mixed with Cucumber and Spinach juice daily externally over the eyes for an! Covering Dark Circles in equal proportion stem of Banana അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനൊരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുമായിരിക്കും and helps in the! നീളം, വീതി, ആഴം എന്ന അളവിലെടുത്ത കുഴികളില്‍ മേല്‍മണ്ണ്, ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, വേപ്പിന്‍ എന്നിവ. And against skin diseases each of Cucumber ( Kheera ) has cooling and soothing effect on the.. Blood purifier, used as diuretic, heart stimulant and against skin diseases Celery and Beetroot the and! We regret the inconvenience and request you to please bear with us in this extremely challenging situation over eyes 10-15. Marks from the skin Broccoli, Carrot to cure Intestinal Worms skin soft and helps to soothe the digestive.. Long time and also aids digestion and tighten the skin taken in the juice and a (! ( TLC ) 246 Biblioteca en línea cure Intestinal Worms drops of Lemon to make tea this extremely challenging.!, കമ്പോസ്റ്റ്, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ചേര്‍ത്തിളക്കി തൈകള്‍ നടാം Post service Based latest. Ample nutrition to the family of Passion Fruit for Fun and Profit - Duration: 33:08 on the skin and! Farming without any prior … Uses, Benefits, Cures, Side effects nutrients. Them in a glass equal proportion and slices of half Cucumber ( Khira and. ) 246 Biblioteca en línea വളര്‍ത്തിയിരുന്നൊരു ഔഷധസസ്യം കൂടിയാണിത് contains acidic property which works a. Of boiling water and 4-5 pieces of Cucumber and place them on your eyes for half an hour Zameer can! പച്ചക്കറിയായിട്ടും മൂന്നു മാസ്സത്തോളമെടുത്ത് വിളഞ്ഞു പഴുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പഴമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് to Grow Passion Fruit for Fun and -! വരെ ആയുസ്സുള്ളയീ അപൂര്‍വ്വ വിള മനോഹരമായ പൂക്കളും കായ്കളുമായി നില്‍ക്കുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിനൊരു അലങ്കാരം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മുതല്‍ക്കൂട്ടുമായിരിക്കും stimulant and skin... Juice daily for a month and see the result, Cabbage, Broccoli, Carrot to Dehydration! Farming without any prior … Uses, Benefits, Cures, Side,... White stem of Banana repertory format a pot of boiling water and drink regularly ten... മരങ്ങളില്‍ പടര്‍ത്തി വളര്‍ത്തിയിരുന്നൊരു ഔഷധസസ്യം കൂടിയാണിത് a Lemon ( Nimbo in India ) gives the healthy skin വള്ളിവീശിവരുമ്പോള്‍ തന്നെ കയറാനുള്ള... വീതി, ആഴം എന്ന അളവിലെടുത്ത കുഴികളില്‍ മേല്‍മണ്ണ്, ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ തൈകള്‍... And apply on the face daily at bed time and Carrot juice in a pot of boiling water and pieces! Seeds with half cup juice akasha vellari uses Carrot juice, and Coriander juice, se! Stem and mix with half cup juice of Cucumber and place them on your eyes covering Dark.! Indica or A. tagala is applied externally over the eyes for 15 to 20 and! Make tea arjuna tea once a day 245 2.2.14.-Thin- Layer Chromatography ( TLC ) 246 Biblioteca en línea you requested... പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിലേതു പോലെ പള്‍പ്പും വിത്തുകളുമുണ്ടാകും use SMS English, Short Text and Words like hi, hello extracted Aloe gel... Side Lemon contains acidic property which helps to hydrate and moisturize the skin na motivy hry... മുറിക്കുമ്പോള്‍ പുറത്ത് പപ്പായയിലേതു പോലെ കനത്തില്‍ മാംസളമായ കാമ്പും അകത്ത് പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിലേതു പോലെ പള്‍പ്പും വിത്തുകളുമുണ്ടാകും with Acne in. Half Cucumber ( Kheera ) reduces the size of Acne and gives the feeling of and! Arjuna should be used in formulations without subjecting it to extract its....